Rizikové kácení a údržba zeleně

Specializujeme se na dřeviny rostoucí v obytných zónách měst a obcí, veřejných parků i na pozemcích soukromých osob či firem. Ošetření dřevin realizujeme arboristickou a horolezeckou technikou.

Pracovní postupy

Ošetření dřevin realizujeme arboristickou a horolezeckou technikou.

Provádíme tyto specializované služby

Prohlídka a posouzení stavu

Jedná se většinou o první krok před zásahem do struktury dřevin. Ve výjimečných případech lze vycházet při posuzování z vámi dodané fotografické dokumentace.

Bezpečnostní řez

Slouží jako prevence rizik pádu, a tím vzniku škody na zdraví či majetku. Spočívá především v odstranění velkých suchých větví a zajištění dalšího bezpečného růstu centrálního kmene.

Zdravotní řez

Jedná se o pravidelný zásah v koruně stromu, při kterém jsou odstraněny větve suché, odumírající, nevhodně rostoucí nebo upraveny dřívější nesprávně provedené řezy.

Redukční řez

K této variantě se přistupuje v případě, kdy je třeba odlehčit větve hrozící zlomením, omezit růstovou aktivitu stromu směrem k rizikovým místům (dětská hřiště, obytné zóny, vedení el. energie apod. ), případně upravit tvar koruny stromu dle požadavků zadavatele.

Kácení dřevin

Ke kácení se přistupuje v případě, že ošetření již není možné, nebo pokud není efektivní. Kácení realizujeme jak ze země, tak metodou postupného kácení za pomoci arboristické a horolezecké techniky. V případě nestandardních podmínek zajišťujeme ke kácení technickou pomoc jeřábu nebo vysokozdvižné plošiny.

Havarijní služba

Poskytujeme servis při řešení mimořádných událostí (odstranění polomů, spadených větví atd.). Vaši žádost vyřídíme přednostně.

Vyřízení povolení ke kácení

Ke kácení dřevin je třeba mít vyřízené povolení od příslušného městského či obecního úřadu. Dřeviny, které mají ve výšce 1,3 m nad zemí obvod kmene menší než 80 cm (cca 24 cm v průměru) a stromy, které jsou v havarijním stavu a vážně ohrožují okolí, nepotřebují povolení. Doporučujeme však tuto skutečnost oznámit příslušným úřadům. S vyřízením těchto povolení vám rádi pomůžeme.

Služby pro obce a města

Zajišťujeme kompletní periodickou péči o dřeviny ve vašem katastru (dřeviny rostoucí v blízkosti el. vedení, v blízkosti movitého i nemovitého majetku, ale i parkové úpravy či dřeviny samostatně stojící).

Stříhání ovocných dřevin

Realizujeme redukční a výchovné řezy a stříhání ovocných stromů v zahradách a sadech.

Součinnost při zásahu

Spolupracujeme s jednotkou SDH Omice při řešení nestandardních situací jako je rizikové kácení nebo odstraňování polomů či spadených větví.

Montáže antén na stožáry a domy

Montáže kabelových rozvodů

Slabo i silnoproudé, datové a telefonní kabely.

Montáže kamer

Zajištění komplexního kamerového systému nebo začlenění do stávajícího systému.

Standardy kvality a bezpečnosti práce

  • Naši pracovníci jsou odborně vyškoleni.
  • Naše práce jsou pojištěny z hlediska odpovědnosti za škody na majetku a zdraví.

Kontaktovat nás můžete na emailových adresách

Ceník

Cenu provedených prací ovlivňuje více faktorů např. průměr kmene, umístění dřeviny, velikost koruny, proto ke každé objednávce přistupujeme individuálně a cenu Vám rádi zpracujeme do nabídkové kalkulace po obhlídce konkrétní dřeviny přímo na místě realizace (případně podle fotografické dokumentace).

 

  • Rizikové kácení a údržba zeleně
  • Rizikové kácení a údržba zeleně
  • Rizikové kácení a údržba zeleně
  • Rizikové kácení a údržba zeleně
  • Rizikové kácení a údržba zeleně
  • Rizikové kácení a údržba zeleně


 

Outdoor Point – stavba lanových center a parků

Stavba lanových center

Informace

Naše stavby mají
certifikaci TÜV SUD Czech
Podporujeme Nadační fond
pro boj proti korupci
  Nadační fond proti korupci

Partneři

Lužánky  Zábavné učeníKukla permonium

Kontakt

Radek Neumann
Tel.: +420 607 963 481
r.neumann@outdoor-point.cz